Instrukcje dotyczące bransoletki z kamerą szpiegowską o pojemności 8 GB

Bransoletka z aparatem szpiegowskim 8 GB

Bransoletka z aparatem szpiegowskim 8 GB (1)
Bransoletka z kamerą szpiegowską o pojemności 8 GB to... kompaktowe i dyskretne urządzenie który pozwala uchwycić wysokiej jakości zdjęcia i filmy w rozdzielczości Full HD 1080P W prosty sposób. Wyposażony ze zintegrowanym mikrofonemI kąt kamery 65°. Obejmuje nagrywanie z do 30 fps i funkcja nagrywanie dźwięku. autonomia wynosi do 120 minut i zawiera wbudowaną pamięć 8GB.

Parametry techniczne

Rozdzielczość Full HD z doskonałą jakością reprodukcji kolory i ostrość. Będziesz mógł obserwować każdy ruch zarejestrowany przez kamerę.
Rób zdjęcia do X 1920 1080, zawiera również zintegrowany mikrofon y Obiektyw kątowy 65°.
Funkcja nagrywanie dźwięku pozwala na zintegrowany mikrofon przechowuj nagrania w formacie WAV.
Pliki w formacie AVI lub JPG są przechowywane w Wbudowana pamięć 8 GB. Zawiera przewód USB do przesyłania i przesyłania plików.
Bransoletka zawiera wbudowany akumulator 300 mAh. Ta bateria może być 100% naładowania w ciągu 1-2 godzin i oferty do 120 minut użytkowania.

zawartość

Bransoletka z aparatem szpiegowskim 8 GB

Kabel USB do ładowania i przesyłania

Instrukcja obsługi instrukcji

Instrukcje

Krok 1 — Załaduj

Przyciski opaski na nadgarstek aparatu szpiegowskiego

Przed pierwszym użyciem produkt należy naładować. Aby naładować akumulator otwórz osłonę ochronną portu USB i Podłącz dołączony kabel ładujący USB. On czas ładowania wynosi około 1 godziny po podłączeniu do A Ładowarka 5 V i 1 A (⚠Maksymalnie 5 V 1.0 A, jeśli zostanie użyte większe natężenie, żywotność baterii wbudowanej w bransoletkę ulegnie skróceniu).

Urządzenie rozpocznie ładowanie i bateria na ekranie zacznie migać. Bateria będzie w pełni naładowana, gdy wskaźnik przestanie migać. To bardzo ważne użyj dołączonego kabla ładującego aby zapewnić prawidłowe ładowanie.

Krok 2 – Włączanie/wyłączanie zasilania i ustawianie czasu

Przyciski opaski na nadgarstek aparatu szpiegowskiego
Ustawienie kamery szpiegowskiej zegara

Bransoletka ma dwa stany:

  • Bransoletka w trybie daty i godzinyNie można używać funkcji nagrywania ani fotografowania, pojawi się tylko data i godzina oraz aktualny poziom naładowania baterii. Po 10 sekundach ekran się wyłączy i możemy go włączyć jednokrotnym naciśnięciem przycisku ON/OFF.
  • Bransoletka w trybie nagrywania/fotografii - Pojawi się tylko godzina, ale nie data. Bransoletka znajduje się w stanie „czuwania” i można rozpocząć nagrywanie lub wykonanie zdjęcia. Jeśli po 15 minutach w tym stanie nie zostaną podjęte żadne działania, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb daty i godziny. Jeśli nie można przejść do tego trybu, oznacza to, że bateria bransoletki jest bardzo słaba.

Włącz bransoletkę/Przełącz na tryb nagrywania/fotografii przytrzymując przycisk ON/OFF 3 sekundy, aż włączy się wyświetlacz bez daty. Dla Ustaw czas podłącz bransoletkę do komputera i uruchom znajdujący się na karcie plik o nazwie „SETTIME.exe”. Potem kliknij „Wyjdź” a czas komputera zostanie zsynchronizowany z bransoletką.

Kolejna metoda synchronizacji czasu na bransoletce polega na podłączeniu bransoletki do komputera i utworzeniu pliku z nazwą CZAS.txt. W tym pliku musimy wskazać aktualną datę i godzinę. Przykładowo, jeśli chcemy wskazać datę 10 i godzinę 06:2023, zmodyfikujemy pierwszą linijkę tekstu na: 12-00-2023, 06:10:12. Pamiętać zapisz zmiany w pliku.

do wyłącz bransoletkę, powtarzaj procedurę, aż ekran się wyłączy. Bransoletka automatycznie wyłączy się i przejdzie w tryb daty i godziny po 15 minutach od włączenia zasilania bez rozpoczynania nagrywania i zmiany trybów.

Krok 3 – Nagranie wideo, fotograficzne i audio

Przyciski opaski na nadgarstek aparatu szpiegowskiego

W trybie nagrywania/fotografii, Użyj przyciski po prawej stronie bransoletki dla:

  • Wideo: naciśnij raz górny przycisk aż pojawi się logo aparatu. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać nagrywanie i zapisać.
  • Audio: przytrzymaj górny przycisk aż pojawi się logo mikrofonu. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać nagrywanie i zapisać.
  • Fotografia: naciśnij raz dolny przycisk. Ikona aparatu pojawi się i zniknie, wskazując, że obraz został zapisany.

Krok 4 - Zresetuj

Przyciski opaski na nadgarstek aparatu szpiegowskiego

Jeżeli bransoletka jest zablokowana i nie reaguje to możemy Zresetuj to naciskając przycisk resetowania po prawej stronie za pomocą spinacza do papieru.

Jeśli masz pytania, nie wahaj się z nami skontaktować! 😉

Częste problemy

1 - Nie włącza się

Przyciski opaski na nadgarstek aparatu szpiegowskiego

Przed pierwszym użyciem produkt należy naładować. Aby naładować akumulator otwórz osłonę ochronną portu USB i Podłącz dołączony kabel ładujący USB. On czas ładowania wynosi około 1 godziny po podłączeniu do A Ładowarka 5 V i 1 A (⚠Maksymalnie 5 V 1.0 A, jeśli zostanie użyte większe natężenie, żywotność baterii wbudowanej w bransoletkę ulegnie skróceniu).

Urządzenie rozpocznie ładowanie i bateria na ekranie zacznie migać. Bateria będzie w pełni naładowana, gdy wskaźnik przestanie migać. To bardzo ważne użyj dołączonego kabla ładującego aby zapewnić prawidłowe ładowanie.

2 - Nie przechowuje

Przyciski opaski na nadgarstek aparatu szpiegowskiego

Jeżeli bransoletka jest zablokowana i nie reaguje to możemy Zresetuj to naciskając przycisk resetowania po prawej stronie za pomocą spinacza do papieru.

Jeśli masz pytania, nie wahaj się z nami skontaktować! 😉

Bezpieczeństwo i zgodność

Poniżej podano ważne informacje o produkcie w relacji do bezpieczeństwo i zgodność gwarantujące prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu:

⚠ NIEPRZESTRZEGANIE TYCH WSKAZÓWEK BEZPIECZEŃSTWA MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR, PORAŻENIE PRĄDEM LUB INNE USZKODZENIA LUB OBRAŻENIA.
Certyfikaty i ostrzeżenia Produkty PingaOculto

® PingaOculto. Todos los derechos Reservados.

Specyfikacja produktu:

Nazwa modelu: Bransoletka z kamerą szpiegowską 8 GB

Numer modelu: CE-19

Identyfikator produktu: 706212918430

Akumulator produktu: Zintegrowany typ litowo-jonowy o pojemności 500 mAh

Temperatura robocza: od 0 do 40ºC

Użycie produktu: Nie wystawiaj urządzenia ani zasilacza na działanie płynów. Jeśli urządzenie lub zasilacz zamoczą się, ostrożnie odłącz wszystkie kable, uważając, aby nie zamoczyć rąk, i poczekaj, aż urządzenie i zasilacz całkowicie wyschną, zanim ponownie je podłączysz. Nie próbuj suszyć urządzenia ani zasilacza za pomocą zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka. Jeśli urządzenie lub zasilacz są uszkodzone, natychmiast przestań z nich korzystać. Do zasilania urządzenia używaj wyłącznie dostarczonych akcesoriów. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie dotykaj urządzenia ani podłączonych do niego kabli podczas burzy. Kable i/lub adaptery są przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Informacje prawne: PingOc Now SL nie ponosi odpowiedzialności za oszukańcze lub błędne użycie produktu z powodu braku zrozumienia lub przeczytania informacji zawartych w instrukcjach i środkach ostrożności. Ten produkt nie jest zabawką i nie może być używany niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz skontaktować się z nami przed użyciem produktu.

Dla klientów z UE: Niniejszym, PingaOcultooświadcza, że ​​typ urządzenia radiowego jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu. To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Zgodność z FCC: To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

  • Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
  • Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
  • Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
  • Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji bez ograniczeń.

Zgodność z przepisami dotyczącymi ekspozycji na częstotliwości radiowe: Jako środek ochrony zdrowia, to urządzenie jest zgodne z limitami narażenia ogółu społeczeństwa na pola elektromagnetyczne zgodnie z zaleceniem rady 1999/519/WE. To urządzenie można umieścić na ciele, unikając długotrwałego używania go przez ponad 5 godzin.

Jak prawidłowo poddać recyklingowi urządzenie: Utylizacja niektórych urządzeń elektronicznych jest regulowana w niektórych obszarach. Upewnij się, że przestrzegasz lokalnych przepisów i przepisów.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności: Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa, recyklingu i zgodności lub innych ważnych kwestii związanych z Twoim urządzeniem, skontaktuj się z nami za pośrednictwem dowolnej dostępnej formy kontaktu. Sposoby kontaktu z: E-mail kontakt @pingaoculto.com, Zadzwoń/WhatsApp +34 644 098 320.

Ograniczona gwarancja: Wszystkie oficjalne produkty marki PingaOculto mają jeden Minimum 2 lata gwarancji. Niniejsza gwarancja może zostać przedłużona lub skrócona w zależności od kraju, w którym ma miejsce sprzedaż, jak ma to miejsce w przypadku prawa hiszpańskiego, gdzie jest przedłużona do 3 lat zgodnie z dekretem z mocą ustawy 7/2021 w odniesieniu do gwarancji sprzedaży Towary konsumpcyjne. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy gwarancji na produkt, jeśli zostanie stwierdzone niewłaściwe lub niedbałe użytkowanie przez klienta, podobne do tych, które znajdują odzwierciedlenie w: https://www.pingaoculto.es/garantias-y-devoluciones/ Jeśli potrzebujesz się z nami skontaktować z powodu awarii, możesz to zrobić przez e-mail: kontakt @pingaoculto.com lub przez telefon/WhatsApp: +34 644 098 320.

Global Express Delivery

Gdziekolwiek na świecie

14-dniowy okres Zwrotu

Do 14 dni kalendarzowych

3 Lata Gwarancji

Szybkie i wydajne zarządzanie

100% Bezpieczna Płatność

PayPal/MasterCard/Visa