Instrukcje dotyczące magnetycznego lokalizatora GPS

Magnetyczny lokalizator GPS

Wodoodporny namagnesowany lokalizator GPS (1)
Magnetyczny lokalizator GPS to m.in kompaktowe i dyskretne urządzenie to pozwala Śledź łatwo za pomocą aplikacji dowolnego obiektu, osoby, pojazdu lub łodzi w łatwy i skuteczny sposób. Wyposażony w Technologia lokalizacji GPS/AGPS/LBS/Wifi, wodoodporność oraz wiele funkcji, takich jak rejestrowanie lokalizacji co kilka minut, śledzenie w czasie rzeczywistym lub ogrodzenie geograficzne. 

Parametry techniczne

Zawiera technologie GPS/AGPS/LBS/Wi-Fi które umożliwiają uzyskanie dokładnej lokalizacji, oprócz ceramiczna antena GPS wysoka wydajność.
Zachowaj historia lokalizacji lokalizatora GPS w odstępach minut, które definiujesz w aplikacji.
Czek lokalizacja w czasie rzeczywistym z aplikacji 365GPS i w ciągu kilku sekund wyznacz trasę do wybranej lokalizacji.
Ustaw a ostrzeżenie, gdy lokalizator GPS opuści promień ustalonej strefy w określonych godzinach i dniach.
Duża bateria 6000 mAh zapewniająca tryb oszczędzania energii do 3 miesięcy użytkowania.

zawartość

Wodoodporny namagnesowany lokalizator GPS

Kabel Carga USB

Zacisk otwierający

Instrukcja obsługi instrukcji

Instrukcje

Krok 1 - Otwieranie, ładowanie i karta SIM

Wodoodporny namagnesowany lokalizator GPS (2)
Usuń Pin Sim Słuchawka Nano V6

Zdjąć obudowę magnetyczną z zaciskiem otwierającym. Aby uniknąć uszkodzenia, zaleca się włożyć go pomiędzy obudowę a lokalizator GPS w taki sposób, aby zszywki wyskoczyły, ale nie przesuwać go, gdyż istnieje ryzyko złamania zaczepów zacisku.

Konieczne jest naładowanie lokalizatora GPS. On czas ładowania wynosi około 4-6 godzin po podłączeniu do A Ładowarka 2 A. W przypadku podłączenia do innego o niższym amperażu czas ładowania wydłuży się. Możesz sprawdzić natężenie prądu swojej ładowarki w jej specyfikacjach (przykład: 0.45 A). Dopóki lokalizator się ładuje, czerwone światło pozostanie włączone i wyłączy się po pełnym naładowaniu. Jeśli po podłączeniu do obciążenia zaświecą się wszystkie lampki, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF znajduje się obok kieszeni na kartę Nano SIM, aby ją wyłączyć i szybciej ładować.

Magnetyczny lokalizator GPS wymaga karty NanoSIM bez kod PIN i internet. Możesz znaleźć ustawienie w telefonie komórkowym w ustawieniach bezpieczeństwa, prywatności lub podobnych. Jeśli nie możesz znaleźć opcji, wyszukaj w Google: „usuń kod PIN karty SIM + model/marka telefonu komórkowego”. Gdy PIN karty SIM został usunięty przesuń tackę karty Nano SIM i podnieś ją, pozuj Karta NanoSIM pasująca zgodnie z rysunkiem i zamknij tacę, przesuwając ją ponownie.

Krok 2 – Karta microSD

microSD
Wodoodporny namagnesowany lokalizator GPS (2)

Karta MicroSD pozwoli przechowuj przechwycone nagrania ze zintegrowanym mikrofonem. Nie jest to konieczne, jeżeli funkcja ta nie będzie używana.

Przedstawiać przed włączeniem zasilania i po włożeniu karty Nano SIM MicroSD w szczelina znajdująca się nad tacą zgodnie z rysunkiem. Zalecane jest sformatowanie karty do formatu FAT 32 i użycie karty z rozszerzeniem Szybkość transferu klasy 10. Minimalny dozwolony rozmiar to 2 GB a maksymalna 32 GB.

Krok 3 — włączenie/wyłączenie zasilania, kontrolki stanu i APN

do światło lokalizator GPS po włożeniu karty NanoSIM Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy (znajduje się nad kodem QR). Lampki stanu zaświecą się i musimy odczekaj co najmniej 3 minuty na zakończenie zapłonu. Dla wyłącz lokalizator Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 9 sekundy.

Te lampki stanu wskazać:

 • Niebieskie światło - Połączenie GPS | Szybkie miganie – Wyszukiwanie sygnału GPS | Powolne miganie – Połączono z sygnałem GPS.
 • Żółte światło - Połączenie GSM i GPRS (dane mobilne przez SIM) | Naprawiony – Błąd karty SIM | Szybkie miganie – Wyszukiwanie sygnału GSM lub GPRS | Powolne miganie – Połączono z siecią GSM/GPRS.
 • Czerwone światło - Stan baterii | Szybkie miganie – Niski poziom baterii | Powolne miganie – Bateria Większa niż 15%.

Po włączeniu i odczekaniu co najmniej 3 minut Mogą wystąpić 3 sytuacje:

 • Żółte światło powoli miga – Lokalizator GPS jest podłączony do Internetu i możemy przejść do kolejnego kroku.
 • Stałe żółte światło – Karta SIM została włożona nieprawidłowo, nie usunięto kodu PIN karty SIM lub na karcie nie włączono taryfy internetowej.
 • Żółte światło szybko miga – Odczyt karty SIM jest prawidłowy i została podłączona do sieci GSM (linia telefoniczna), ale nie można połączyć się z siecią GPRS (internet). Wykonaj następny krok.

do skonfigurować APN Jeśli nie zostało to skonfigurowane automatycznie, należy wykonać następujące kroki:

 1. Wyślij SMS-a na numer SIM, który został wpisany do trackera podczas jego działania, wraz z komunikatem: imei#
 2. Po otrzymaniu w odpowiedzi numeru IMEI, wyślij parametry APN od naszej firmy telekomunikacyjnej, którą możemy wyszukać w Google, wpisując: Konfiguracja APN + „Firma telefoniczna”.
 3. Wyślij parametry APN według schematu: APN#parametr#konto#hasło# (podając w parametrze, koncie i haśle wartości wskazane przez naszą firmę) lub wyślij sam: APN#parametr# jeśli nazwa użytkownika i hasło nie są konieczne. W odpowiedzi otrzymamy „Pomyślne ustawienie parametru online!” potwierdzenie zmiany ustawień APN.

Krok 4 – Lokalizacja według aplikacji

Krok 4.1 — Pobieranie aplikacji

Pobierz aplikację 365GPS na telefonie komórkowym, naciskając ikonę Androida lub App Store (iPhone) w zależności od modelu urządzenia. Możesz także sprawdzić lokalizację z 365gps.net, ale operacja będzie lepsza w aplikacji.

Krok 4.2 – Logowanie i uprawnienia

Zaloguj się do 365GPS

Przy uruchomieniu aplikacji 365GPS będzie to konieczne zeskanuj kod QR produktu klikając na ikonę w aplikacji na pasku użytkownika lub wprowadź 15-cyfrowy numer IMEI, który pojawi się pod kodem QR na produkcie. La Domyślne hasło to 123456 lub 6 ostatnich cyfr IMEI. Jeśli hasło zostanie automatycznie uzupełnione, po prostu kliknij „Zaloguj się”.

Jeśli aplikacja podczas wykonywania żąda jakichkolwiek uprawnień, musi tak być zaakceptuj wszystkie uprawnienia aby zapewnić prawidłowe działanie.

Krok 4.3 – Lokalizacja GPS

Lokalizacja 365GPS

W dolnym menu wybierz pierwszą opcję. Klikając na przycisk odświeżania w prawym górnym rogu Możemy poprosić o lokalizator GPS dla aktualnej pozycji i uzyskać zaktualizowaną lokalizację po 3-8 sekundach. istnieć różne technologie w celu uzyskania lokalizacji:

 • GPS – Gdy lokalizator GPS jest w pozycji na świeżym powietrzu lub w miejscu z dobrym połączeniem połączy się z satelitami GPS, zapewniając precyzyjna lokalizacja.
 • wifi – Lokalizator GPS może połącz się z wybraną przez nas siecią Wi-Fi i uzyskaj lokalizację za pomocą adresu MAC.
 • LBS – Lokalizator GPS zapewni szacowana Lokalizacja w oparciu o połączenie z wieżą sygnalizacyjną GSM.

Dokładność lokalizacji jest kluczowa w korzystaniu z lokalizatora. W zależności od zastosowanej technologii precyzja będzie:

 • GPS - 10 metros na dworze
 • wifi - Między 50 i 500 metra. Opiera się na adresie MAC dostarczonym przez sieć Wi-Fi, która może być ograniczona w Twoim kraju, na przykład w Niemczech.
 • LBS - Powyżej Liczniki 100. Ponieważ opiera się na połączeniu z wieżą sygnalizacyjną GSM, w mieście będzie dokładniejszy niż na wsi.

Krok 4.4 – Funkcje

Opcje 365GPS

W dolnym menu wybierz drugą opcję „Funkcja”. W tym menu możemy zobaczyć wszystkie dostępne funkcje lokalizatora GPS:

 • Kontakt – Dodaj kontakty alarmowe, do których możesz zadzwonić, gdy pojawi się alert.
 • Zakres bezpieczeństwa – Umożliwia zdefiniowanie obszaru na mapie. Gdy GPS opuści wspomniany obszar, otrzymasz powiadomienie.
 • grać – Przechowuje lokalizacje lokalizatora GPS w odstępach czasu. Pozostałe dni można sprawdzić w kalendarzu.
 • Znajdź urządzenie – Wydaje dźwięk, aby zlokalizować GPS. W tym modelu nie zawiera głośnika ta funkcja nie jest obsługiwana.
 • Ahorro Batería – Umożliwia włączenie/wyłączenie trybu ultraoszczędnego poprzez wyłączenie lokalizacji i diod LED.
 • Asistencia – Konfiguracja połączenia z sieciami Wi-Fi rozplanowana według dni tygodnia.
 • Alarm – Aktywuj/dezaktywuj do 3 alarmów w lokalizatorze GPS. Ponieważ nie ma głośnika ani wibracji, ta funkcja nie jest obsługiwana.
 • Nie przeszkadzać – Ustawianie harmonogramu, w którym nie będziemy otrzymywać alertów ani połączeń z lokalizatora GPS.
 • informacja – Pokazuje historię aktywności lokalizatora GPS.

Krok 4.5 - Ustawienia i zdalne sterowanie

Ustawienia 365GPS

W dolnym menu wybierz trzecią opcję. W tym menu możemy zobaczyć dostępne wszystkie ustawienia lokalizatora GPS:

 • Kod IMEI – Umożliwia zmianę ikony lokalizacji na mapie oprócz nazwy i przeglądanie informacji o lokalizatorze GPS.
 • czas aktualizacji – Zmień czas aktualizacji lokalizacji pomiędzy 3 trybami w oparciu o dokładność i zużycie baterii.
 • zmodyfikuj hasło – Zmień domyślne hasło lokalizatora GPS.
 • WŁ WYŁ – Konfiguracja powiadomień, ostrzeżeń i diod LED, a także zdalne uruchamianie i wyłączanie lokalizatora GPS.
 • FAQ – Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
 • Przywracanie danych fabrycznych – resetuje lokalizator GPS do stanu fabrycznego. Zalecane w przypadku wystąpienia błędów w jego działaniu.

Krok 5 - Komendy SMS

Wodoodporny namagnesowany lokalizator GPS (1)

Lokalizator GPS umożliwia zaawansowana kontrola poprzez wysyłanie wiadomości SMS na numer zintegrowanej karty SIM:

 • imei# – wskazuje numer IMEI.
 • pwrst – resetuje hasło do domyślnego.
 • 1122 – reset do ustawień fabrycznych.
 • czas#minuta lub md#sekunda – zaktualizować lokalizację co 1-120 minut (chwila) lub 10-60 sekund (Dopiero)
 • LED#włączona lub LED#wyłączona – włączyć lub wyłączyć diodę LED.
 • sysrs – uruchom ponownie.
 • link#0# – wyłączenie mobilnej transmisji danych/internetu i lokalizacji.
 • link#1# – włączenie mobilnej transmisji danych/internetu i lokalizacji.
 • pwonoff#dzień,godzina,minuta#dzień,godzina,minuta – automatyczne włączanie i wyłączanie zgodnie z interwałem. Na przykład pwonoff#0,0,10#0,2,0 oznacza, że ​​włączy się na 10 minut, wyłączy się i włączy ponownie za 2 godziny.
 • 000#number#number#number# – należy wskazać od 1 do 3 numerów telefonów, przy każdym z nich wymagany jest #numer#. Służy do wskazania numerów, na które wiadomości SMS zostaną wysłane lub wywołane, gdy funkcje zostaną aktywowane.
 • 222 - nagraj i zapisz na karcie microSD na 10 minut, następnie pauza i nagraj ponownie kolejne 10 minut, jeśli > 60 dB.
 • 333 – automatyczne wywołanie w przypadku wykrycia dźwięku w pobliżu lokalizatora.
 • 444 – usunięto całą pamięć microSD.
 • 555 – wyłączenie wszystkich funkcji.
 • 666 - aktywować automatyczne połączenie, gdy lokalizator wykryje w pobliżu dźwięk o wartości wyższej niż 60dB
 • 777 – dezaktywuj automatyczne połączenie, gdy lokalizator wykryje w pobliżu dźwięk o wartości wyższej niż 60 dB

Jeśli masz pytania, nie wahaj się z nami skontaktować! 😉

Częste problemy

1 - Nie włącza się

Wodoodporny namagnesowany lokalizator GPS (2)

Podłącz kabel ładujący do portu ładowania i podłącz do zasilania za pomocą a ładowarka maksymalnie 5 V i 2 A.

Poczekaj co najmniej 4-8 godzin, aż się naładuje całkowicie i spróbuj ponownie, pamiętając Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 3 sekundy.

2 - Nie przechowuje

Pingwin MicroSD

 Wchodzić kartę microSD do komputera i sprawdź, czy możesz ją odczytać.

La microSD zaleca się, abyś tak miał Format FAT32.

Pamiętaj, aby użyć karty microSD od 2 do 32 GB i że prędkość transferu jest minimalna Klasa 10.

Jeśli masz pytania, nie wahaj się z nami skontaktować! 😉

Bezpieczeństwo i zgodność

Poniżej podano ważne informacje o produkcie w relacji do bezpieczeństwo i zgodność gwarantujące prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu:

⚠ NIEPRZESTRZEGANIE TYCH WSKAZÓWEK BEZPIECZEŃSTWA MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR, PORAŻENIE PRĄDEM LUB INNE USZKODZENIA LUB OBRAŻENIA.
Certyfikaty i ostrzeżenia Produkty PingaOculto

® PingaOculto. Todos los derechos Reservados.

Specyfikacja produktu:

Nazwa modelu: Magnetyczny lokalizator GPS

Numer modelu: GPS-02

Identyfikator produktu: 706212918430

Temperatura robocza: od 0 do 50ºC

Użycie produktu: Nie wystawiaj urządzenia ani zasilacza na działanie płynów. Jeśli urządzenie lub zasilacz zamoczą się, ostrożnie odłącz wszystkie kable, uważając, aby nie zamoczyć rąk, i poczekaj, aż urządzenie i zasilacz całkowicie wyschną, zanim ponownie je podłączysz. Nie próbuj suszyć urządzenia ani zasilacza za pomocą zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka. Jeśli urządzenie lub zasilacz są uszkodzone, natychmiast przestań z nich korzystać. Do zasilania urządzenia używaj wyłącznie dostarczonych akcesoriów. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie dotykaj urządzenia ani podłączonych do niego kabli podczas burzy. Kable i/lub adaptery są przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Informacje prawne: PingOc Now SL nie ponosi odpowiedzialności za oszukańcze lub błędne użycie produktu z powodu braku zrozumienia lub przeczytania informacji zawartych w instrukcjach i środkach ostrożności. Ten produkt nie jest zabawką i nie może być używany niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz skontaktować się z nami przed użyciem produktu.

Dla klientów z UE: Niniejszym, PingaOcultooświadcza, że ​​typ urządzenia radiowego jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu. To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Zgodność z FCC: To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 • Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
 • Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji bez ograniczeń.

Zgodność z przepisami dotyczącymi ekspozycji na częstotliwości radiowe: Jako środek ochrony zdrowia, to urządzenie jest zgodne z limitami narażenia ogółu społeczeństwa na pola elektromagnetyczne zgodnie z zaleceniem rady 1999/519/WE. To urządzenie można umieścić na ciele, unikając długotrwałego używania go przez ponad 5 godzin.

Jak prawidłowo poddać recyklingowi urządzenie: Utylizacja niektórych urządzeń elektronicznych jest regulowana w niektórych obszarach. Upewnij się, że przestrzegasz lokalnych przepisów i przepisów.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności: Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa, recyklingu i zgodności lub innych ważnych kwestii związanych z Twoim urządzeniem, skontaktuj się z nami za pośrednictwem dowolnej dostępnej formy kontaktu. Sposoby kontaktu z: E-mail kontakt @pingaoculto.com, Zadzwoń/WhatsApp +34 644 098 320.

Ograniczona gwarancja: Wszystkie oficjalne produkty marki PingaOculto mają jeden Minimum 2 lata gwarancji. Niniejsza gwarancja może zostać przedłużona lub skrócona w zależności od kraju, w którym ma miejsce sprzedaż, jak ma to miejsce w przypadku prawa hiszpańskiego, gdzie jest przedłużona do 3 lat zgodnie z dekretem z mocą ustawy 7/2021 w odniesieniu do gwarancji sprzedaży Towary konsumpcyjne. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy gwarancji na produkt, jeśli zostanie stwierdzone niewłaściwe lub niedbałe użytkowanie przez klienta, podobne do tych, które znajdują odzwierciedlenie w: https://www.pingaoculto.es/garantias-y-devoluciones/ Jeśli potrzebujesz się z nami skontaktować z powodu awarii, możesz to zrobić przez e-mail: kontakt @pingaoculto.com lub przez telefon/WhatsApp: +34 644 098 320.

Global Express Delivery

Gdziekolwiek na świecie

14-dniowy okres Zwrotu

Do 14 dni kalendarzowych

3 Lata Gwarancji

Szybkie i wydajne zarządzanie

100% Bezpieczna Płatność

PayPal/MasterCard/Visa