Instrukcje dotyczące lokalizatora GPS samochodu OBD

Samochód GPS Tracker OBD

Samochodowy lokalizator GPS OBD (1)
Lokalizator GPS samochodu OBD to kompaktowe i dyskretne urządzenie to pozwala Śledź łatwo za pomocą aplikacji pojazdu łatwo i skutecznie. Wyposażony w Technologia lokalizacji GPS/GPRS/GSM, funkcja AGPS w celu poprawy dokładności i wielu funkcji, takich jak alarm prędkości, alarm ruchu, alarm zapobiegający rozłączeniu, śledzenie w czasie rzeczywistym, ogrodzenie geograficzne…

Parametry techniczne

Zawiera technologie GPS/GPRS/GSM które umożliwiają uzyskanie dokładnej lokalizacji, oprócz zintegrowana antena GPS wysoka wydajność.
Zachowaj historia lokalizacji lokalizatora GPS w odstępach minut, które definiujesz w aplikacji.
Czek lokalizacja w czasie rzeczywistym z aplikacji DAGPS i w ciągu kilku sekund wyznacz trasę do wybranej lokalizacji.
Ustaw a ostrzeżenie, gdy lokalizator GPS opuści promień ustalonej strefy w określonych godzinach i dniach.

Przez port OBD lokalizator GPS odbiera opłatę i zawiera m.in zintegrowany akumulator zapewniający bezpieczeństwo.

zawartość

Samochód GPS Tracker OBD

Instrukcja obsługi instrukcji

Instrukcje

Krok 1 – Wprowadzenie do karty SIM

Samochodowy lokalizator GPS OBD (4)
Usuń Pin Sim Słuchawka Nano V6

Lokalizator GPS samochodu OBD wymaga karty MicroSIM z możliwością wykonywania połączeń telefonicznych, odbierania i wysyłania SMS-ów, z dostępem do Internetu i bez kodu PIN. Możesz znaleźć to ustawienie na swoim telefonie komórkowym w ustawieniach bezpieczeństwa, prywatności lub podobnych. Jeśli nie możesz znaleźć opcji, wyszukaj w Google: „usuń kod PIN karty SIM + model/marka telefonu komórkowego”. Gdy PIN karty SIM został usunięty Włóż kartę Micro SIM w tej samej orientacji, jak na obrazku, aż usłyszysz kliknięcie.

Lokalizator GPS Włączy się po włożeniu karty SIM Jeśli jest naładowany, zapali się niebieska i zielona lampka.

Krok 2 – Port OBD

Lokalizacje OBD
Samochodowy lokalizator GPS OBD (2)

Lokalizator GPS samochodu OBD wymaga połączenia OBD 12-36V dostępne we wszystkich pojazdach od 0-2001.  Możliwych lokalizacji portu OBD jest kilka, dlatego jest to zalecane wyszukaj w Google „OBD + model pojazdu”. aby znaleźć lokalizację lub przeszukać instrukcję obsługi pojazdu. On Port OBD otrzymuje zasilanie po włączeniu zapłonu w pojeździe. Aby uniknąć braku połączenia, zawiera zintegrowaną baterię zapasową.

Krok 3 — włączenie/wyłączenie zasilania, kontrolki stanu i APN

Samochodowy lokalizator GPS OBD (3)

do światło lokalizator GPS włóż kartę Micro SIM aż usłyszysz kliknięcie. To kliknięcie to włącznik / wyłącznik, więc po wyjęciu karty Micro SIM lokalizator GPS wyłączy się.

Podczas wkładania kartyLampki stanu zaświecą się i musimy odczekaj co najmniej 5 minuty na zakończenie zapłonu.

Te lampki stanu wskazać:

 • Niebieskie światło - Połączenie GPS | Naprawiony – Połączony GPS | Szybkie miganie – Wyszukiwanie sygnału GPS.
 • Zielone światło - Połączenie GSM | Naprawiony – Połączono z siecią GSM | Szybkie miganie – Wyszukiwanie sygnału GSM.
 • Czerwone światło - Stan baterii | Szybkie miganie – Niski poziom baterii | Powolne miganie – Bateria Większa niż 15%.

Jest polecany Włącz produkt na zewnątrz, aby zapewnić prawidłowe połączenie. Dla bezpieczeństwa, po 10 minutach lampki stanu zgasną i można je ponownie włączyć, dzwoniąc pod numer telefonu lokalizatora GPS.

SMS-GPS-OBD

Po włączeniu na zewnątrz i odczekaniu co najmniej 5 minut Mogą wystąpić 3 sytuacje:

 • Miga zielone i niebieskie światło – Lokalizator GPS nie może połączyć się z siecią GSM lub GPS. Należy znajdować się na zewnątrz i unikać miejsc zakłócających
 • Stałe niebieskie światło - Lokalizator GPS zdołał połączyć się z sygnałem GPS
 • Stałe zielone światło – Odczyt karty SIM jest prawidłowy i została podłączona do sieci GSM (linii telefonicznej). Ta lampka może również wskazywać błąd odczytu karty SIM.

Gdy lokalizator GPS jest podłączony do sieci GSM (świeci na zielono) wyślij SMS o treści «smslink123456», a urządzenie w odpowiedzi poda lokalizację.

Jeśli lokalizacja pokazuje szerokość, długość i prędkość, urządzenie śledzące GPS jest prawidłowo połączone z sygnałem GPS. W przeciwnym razie otrzymamy wycenę na podstawie lokalizacji LBS.

Krok 4 – Lokalizacja według aplikacji

Krok 4.1 — Pobieranie aplikacji

Pobierz aplikację DAGPS na telefonie komórkowym, naciskając ikonę Androida lub App Store (iPhone) w zależności od modelu urządzenia. Możesz także sprawdzić lokalizację z GPS110.org, ale obsługa będzie lepsza w aplikacji.

Krok 4.2 – Logowanie i uprawnienia

Skanowanie kodów GPS GPS
Wartości DAGPS

Jeśli aplikacja podczas wykonywania żąda jakichkolwiek uprawnień, musi tak być zaakceptuj wszystkie uprawnienia aby zapewnić prawidłowe działanie.

Podczas uruchamiania aplikacji DAGPS konieczna będzie akceptacja regulaminu i rejestracja, zeskanuj kod kreskowy produktu, klikając kwadratową ikonę w aplikacji lub wprowadź 15-cyfrowy numer IMEI, który pojawi się pod kodem kreskowym na produkcie. 

W rejestrze należy wskazać wartości:

 • Numer telefonu komórkowego: kod kraju + numer
 • Numer urządzenia: poprzednio zeskanowany numer
 • Hasło: domyślnie 123456

Po rejestracji zaloguj się podając nazwę użytkownika (numer urządzenia) i domyślne hasło 123456.

Krok 4.3 – Lokalizacja GPS

Lokalizacja firmy DAGPS

W lewym dolnym menu wybierz opcję „Start”. Klikając na przycisk odświeżania w lewym dolnym rogu Możemy poprosić o lokalizator GPS dla aktualnej pozycji i uzyskać zaktualizowaną lokalizację po 3-8 sekundach. istnieć różne technologie w celu uzyskania lokalizacji:

 • GPS – Gdy lokalizator GPS jest w pozycji na świeżym powietrzu lub w miejscu z dobrym połączeniem połączy się z satelitami GPS, zapewniając precyzyjna lokalizacja.
 • LBS – Lokalizator GPS zapewni szacowana Lokalizacja w oparciu o połączenie z wieżą sygnalizacyjną GSM.

Dokładność lokalizacji jest kluczowa w korzystaniu z lokalizatora. W zależności od zastosowanej technologii precyzja będzie:

 • GPS - 10 metros na dworze
 • LBS - Powyżej Liczniki 100. Ponieważ opiera się na połączeniu z wieżą sygnalizacyjną GSM, w mieście będzie dokładniejszy niż na wsi.

Jeśli urządzenie nie pojawia się online, może być konieczne skonfigurowanie APN:

do skonfigurować APN Jeśli nie zostało to skonfigurowane automatycznie, należy wykonać następujące kroki:

 1. Wyślij SMS-a na telefon komórkowy, który został włożony do lokalizatora, gdy jest on włączony, z komunikatem: «APN123456 ABC» (gdzie ABC to APN)
 2. Możliwe jest także przesłanie parametrów APN według schematu: «APN123456 ABC HASŁO UŻYTKOWNIKA» (podając w ABC nazwę APN oraz w użytkowniku i haśle wartości wskazane przez naszą firmę).

Krok 4.4 – Funkcje

Lokalizacja firmy DAGPS

W dolnym menu możemy wybrać niektóre funkcje lokalizatora GPS takie jak:

 • Valla – Umożliwia zdefiniowanie obszaru na mapie. Gdy GPS opuści wspomniany obszar, otrzymasz powiadomienie.
 • Trajektoria – Przechowuje lokalizacje lokalizatora GPS w odstępach czasu. Pozostałe dni można sprawdzić w kalendarzu.
 • szczegóły – Pokazuje informacje o GPS i pojeździe.
 • ...

Krok 5 - Komendy SMS

Samochodowy lokalizator GPS OBD (2)

Lokalizator GPS umożliwia zaawansowana kontrola poprzez wysyłanie wiadomości SMS na numer zintegrowanej karty SIM:

 • smslink123456 – otrzymaj aktualną lokalizację.
 • sms123456 – tryb lokalizacji SMS.
 • Sleepin12345 – tryb oszczędzania energii, który aktualizuje lokalizację tylko wtedy, gdy pojazd się porusza.
 • Sleepout123456 – anuluj tryb oszczędzania energii.
 • Check123456 – Otrzymuj status lokalizatora GPS SMS-em.

Jeśli masz pytania, nie wahaj się z nami skontaktować! 😉

Częste problemy

1 - Nie włącza się

Samochodowy lokalizator GPS OBD (4)

Podłącz urządzenie OBD do portu połączenie OBD pojazdu 12-36V i uruchomić pojazd.

Poczekaj co najmniej 10 minut, aż się naładuje i włóż kartę MicroSIM z taką samą orientacją jak na obrazku.

Jeśli masz pytania, nie wahaj się z nami skontaktować! 😉

Bezpieczeństwo i zgodność

Poniżej podano ważne informacje o produkcie w relacji do bezpieczeństwo i zgodność gwarantujące prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu:

⚠ NIEPRZESTRZEGANIE TYCH WSKAZÓWEK BEZPIECZEŃSTWA MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR, PORAŻENIE PRĄDEM LUB INNE USZKODZENIA LUB OBRAŻENIA.
Certyfikaty i ostrzeżenia Produkty PingaOculto

® PingaOculto. Todos los derechos Reservados.

Specyfikacja produktu:

Nazwa modelu: Lokalizator GPS samochodu OBD

Numer modelu: GPS-01

Identyfikator produktu: 706212918430

Temperatura robocza: od 0 do 50ºC

Użycie produktu: Nie wystawiaj urządzenia ani zasilacza na działanie płynów. Jeśli urządzenie lub zasilacz zamoczą się, ostrożnie odłącz wszystkie kable, uważając, aby nie zamoczyć rąk, i poczekaj, aż urządzenie i zasilacz całkowicie wyschną, zanim ponownie je podłączysz. Nie próbuj suszyć urządzenia ani zasilacza za pomocą zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa lub suszarka. Jeśli urządzenie lub zasilacz są uszkodzone, natychmiast przestań z nich korzystać. Do zasilania urządzenia używaj wyłącznie dostarczonych akcesoriów. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie dotykaj urządzenia ani podłączonych do niego kabli podczas burzy. Kable i/lub adaptery są przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Informacje prawne: PingOc Now SL nie ponosi odpowiedzialności za oszukańcze lub błędne użycie produktu z powodu braku zrozumienia lub przeczytania informacji zawartych w instrukcjach i środkach ostrożności. Ten produkt nie jest zabawką i nie może być używany niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz skontaktować się z nami przed użyciem produktu.

Dla klientów z UE: Niniejszym, PingaOcultooświadcza, że ​​typ urządzenia radiowego jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu. To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Zgodność z FCC: To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 • Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
 • Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
 • Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
 • Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji bez ograniczeń.

Zgodność z przepisami dotyczącymi ekspozycji na częstotliwości radiowe: Jako środek ochrony zdrowia, to urządzenie jest zgodne z limitami narażenia ogółu społeczeństwa na pola elektromagnetyczne zgodnie z zaleceniem rady 1999/519/WE. To urządzenie można umieścić na ciele, unikając długotrwałego używania go przez ponad 5 godzin.

Jak prawidłowo poddać recyklingowi urządzenie: Utylizacja niektórych urządzeń elektronicznych jest regulowana w niektórych obszarach. Upewnij się, że przestrzegasz lokalnych przepisów i przepisów.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności: Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa, recyklingu i zgodności lub innych ważnych kwestii związanych z Twoim urządzeniem, skontaktuj się z nami za pośrednictwem dowolnej dostępnej formy kontaktu. Sposoby kontaktu z: E-mail kontakt @pingaoculto.com, Zadzwoń/WhatsApp +34 644 098 320.

Ograniczona gwarancja: Wszystkie oficjalne produkty marki PingaOculto mają jeden Minimum 2 lata gwarancji. Niniejsza gwarancja może zostać przedłużona lub skrócona w zależności od kraju, w którym ma miejsce sprzedaż, jak ma to miejsce w przypadku prawa hiszpańskiego, gdzie jest przedłużona do 3 lat zgodnie z dekretem z mocą ustawy 7/2021 w odniesieniu do gwarancji sprzedaży Towary konsumpcyjne. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy gwarancji na produkt, jeśli zostanie stwierdzone niewłaściwe lub niedbałe użytkowanie przez klienta, podobne do tych, które znajdują odzwierciedlenie w: https://www.pingaoculto.es/garantias-y-devoluciones/ Jeśli potrzebujesz się z nami skontaktować z powodu awarii, możesz to zrobić przez e-mail: kontakt @pingaoculto.com lub przez telefon/WhatsApp: +34 644 098 320.

Global Express Delivery

Gdziekolwiek na świecie

14-dniowy okres Zwrotu

Do 14 dni kalendarzowych

3 Lata Gwarancji

Szybkie i wydajne zarządzanie

100% Bezpieczna Płatność

PayPal/MasterCard/Visa